• Aktualizacja 2.9.9.1

    Nowe skrzynie na wytrychy oraz specjalny drop przedmiotów! To i wiele więcej zostało wprowadzone wraz z Aktualizacją 2.9.9.1.